Renovatie Tivoli Sporthal

H&B heeft onlangs de opdracht gekregen voor het renoveren van de Tivoli Sporthal in eindhoven.

Gemeente Eindhoven wil de Sporthal Tivoli aan een flinke renovatie onderwerpen. De sporthal, die onder meer door vier scholen wordt gebruikt, moet een ruimere capaciteit krijgen.

Behalve ruimere capaciteit, moet de sporthal verduurzaamd worden.

De renovatie van de sporthal is broodnodig omdat de scholen die van het gebouw gebruik willen maken voor gymlessen, momenteel niet de uren kunnen inplannen die ze zouden willen. 

Met de renovatie moet dat problemen worden opgelost. Daarbij moet Tivoli een ‘volwaardige stedelijke sportaccommodatie’ worden. Behalve voor gymlessen moet er ruimte komen voor sportverenigingen. Die maken ook nu al , in de avonduren, gebruik van de zaal. Maar na de renovatie moet de sporthal geschikt zijn voor deelname aan landelijke sportcompetities.

Wat gaat er gebeuren?
Het overgrote deel van de werkzaamheden vindt binnen in de sporthal plaats. Het gaat dan om:

verduurzamen door verbeteren van de isolatie, plaatsen van zonnepanelen, warmtepomp, ventilatie, LED-verlichting.
nieuwe kozijnen, een nieuw dak en nieuwe afwerking binnen.
moderniseren van de horeca en sport- en spelinrichting.
vergroten van de capaciteit voor gymlessen.
 
Na de renovatie maakt de sporthal geen gebruik meer van aardgas. Daarvoor moet wel de elektra-aansluiting worden verzwaard. Enexis zal hiervoor in augustus graafwerkzaamheden uitvoeren vanaf de overzijde van de
St. Petrus Canisiuslaan tot aan de sporthal. Enexis zal zorgen voor geschikte looproutes en de overlast zoveel als mogelijk beperken.
Drie uitvoeringsfasen
De uitvoering zal gefaseerd plaatsvinden:

Fase 1 start juni 2022 en eindigt in september 2022. In deze periode is de sporthal gesloten en zullen vooral werkzaamheden binnen plaatsvinden.
Fase 2 start in september 2022 en eindigt oktober 2022. Hier worden de afrondende werkzaamheden uitgevoerd waarbij de sporthal weer in gebruik is. Dit betreft bijvoorbeeld dakbedekking en zonnepanelen op het dak.
Fase 3 start op een later moment en betreft terreinwerkzaamheden ter verbetering van de uitstraling en veiligheid van het parkeerterrein.